Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

กลับหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

การจัดทำประกันชีวิต
ผลการศึกษาดูงาน
ขอแสดงความยินดี
 

ข่าวย้อนหลัง

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรฎาคม
เดือนสิงหาคม

   

ถ้อยแถลงของสหกรณ์

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต้องขออภัยท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ทุกท่าน  ที่ขาดช่วงของการ Update ข้อมูลและการนำเสนข่าวสารไประยะหนึ่ง  เนื่องจาก มีเหตุขัดข้องบางประการครับ  ต่อไปจะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และ นำเสนอ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุดครับ   สำหรับข่าวสารต่าง ๆ ของ สหกรณ์คลิกเข้าไปดูรายละเอียดด้านซ้ายมือนี้เลยครับ พ้ม..

 

       

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ